Aanbod

Voor docenten Nt2: workshops Gespeelde Grammatica en TheaterNt2

Sinds kort werken Annelies Tonneman en ik samen voor deze workshop. Wij hebben elkaar gevonden op het vlak van theater en clownerie. In deze workshops voor docenten Nt2 vullen onze talenten elkaar goed aan; waar Annelies zich graag richt op de leerdoelen en de toepassing in de lespraktijk, ligt mijn focus meer op taalspellen, improvisaties en spelsituaties.  Wij zien beiden de duidelijke meerwaarde in het onderwijs van het letterlijk en figuurlijk in beweging zetten van cursisten in spelsituaties die ze kunnen oefenen voor latere examens. Denk aan het examen Kennis van de Nederlandse Samenleving: met spel en toelichting op de contekst kunnen cursisten zich gerichter voorbereiden op het examen KNS.
Annelies is van huis uit orthopedagoog en heeft ook jarenlange ervaring als NT2 docent bij het ROC van Amsterdam. De laatste tijd is zij zich gaan oriënteren op het 'bewegend leren', dat zij in de praktijk brengt door het geven van RGM lessen (= lijf en brein in beweging volgens de Ronnie Gardiner Methode). Ook geeft zij les aan de junior-NT2 opleiding bij Fiolet Taaltrainingen.

Het is ook mogelijk om de workshop TheaterNt2 en Gespeelde Grammatica incompany te organiseren; voor Nt2-teams op ISK's, aan opleidingen tot Nt2-docent, voor Nt2-teams aan ROC's.

 

 

Kennismakingsworkshop TheaterNt2

In een workshop van 1 à 2 uur wordt op een speelse manier met de aanwezige deelnemers aan hun Nederlandse spreekvaardigheid gewerkt. Met kennismakingspellen, oefeningen om op een andere manier contact te maken en al dan niet thematische theateroefeningen die helpen om met plezier Nederlands te spreken. 

 

Training rapportgesprek of 10-minutengesprek voor migrantenouders

In de Training rapportgesprek komt de inhoud van het rapport, de CITO-toets en het belang van woordenschat-uitbreiding ter sprake. Er wordt gesproken over de verschillen in onderwijsaanpak tussen het onderwijs in het vaderland en in Nederland en ook de verschillen in verwachtingen en visie tussen ouders en leerkrachten komen aan bod. In rollenspellen wordt gewerkt aan een actieve deelname aan het rapportgesprek. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat leerkrachten anders praten met migrantenouders dan met Nederlandse ouders; zie voor meer informatie de Inspiratiepagina. 

 

Oudercontacten en -participatie op de basisschool

TheaterNt2 is een goed hulpmiddel om oudercontact en -participatie op de basisschool te bevorderen.

In een workshop krijgen deelnemers tips en trucs voor actief gebruik thuis van de nieuwe woordenschat uit de basisschoolmethodes.

Andere activiteiten voor niet Nederlandstalige ouders zoals actieve deelname als klassenouder of in de ouderraad kunnen worden geoefend. 

Een onderwerp als speelafspraken tussen kinderen van verschillende culturele en/of religieuze achtergrond is mogelijk: je wilt als moslimouders dat je kind alleen halal voedsel krijgt bij zijn of haar klasgenoten.

 

Communicatie op de werkvloer

TheaterNt2 is een prima middel om werk-gerelateerde communicatiesituaties  te oefenen. Denk bijvoorbeeld aan: situaties rondom het werkrooster; een vrije dag vragen of je ziek melden, actieve deelname aan werkbesprekingen rond hygiëne  en veiligheid, leren opkomen voor jezelf of onderlinge irritaties bespreekbaar maken.

 

TheaterNt2 als onderdeel van een taalintensief of taalcursus

Ter afwisseling op het normale lesaanbod in een taalintensieve week Nederlands als 2e taal: 2 dagdelen werken met TheaterNt2 om spelenderwijs de Nederlandse taal te oefenen in de praktijk, op de werkvloer.

 

Lessen in theater

Voor uiteenlopende doelgroepen is het mogelijk om losse lessen of een reeks theaterlessen te volgen. Laagdrempelig; zonder vereist instapniveau, met vrije in- en uitloop en volwassenen en kinderen als deelnemer en publiek. Voor de Openbare Bibliotheek Amsterdam heb ik op een zestal filialen op woensdagmiddagen tijdens de voorleesuren, theaterles gegeven aan de ouders en andere belangstellenden. 

 

 

Dramalessen voor Inburgerende pubers op de Internationale Schakel Klas

In een Internationale Schakelklas zitten jongeren variërend in de leeftijd van 12 - 17 jaar bij elkaar, afkomstig van over de hele wereld. Heel belangrijk is het daarom om,  naast communicatie, te werken aan onderling respect en samenwerking.

In de lessen wordt gewerkt met de basiselementen uit drama, met presentaties en met sociale media. In lessen over zintuigen wordt gewerkt met proefondervindelijke oefeningen en spelopdrachten. Alles ondersteund door beeldmateriaal en met veel spelopdrachten.

Voor deze inburgerende pubers is ook een reeks voorlichtingsbijeenkomsten ontwikkeld over de onderwerpen drugs, seks en homoseksualiteit. Het doel is om de onderwerpen bespreekbaar te maken in een veilige situatie en de leerlingen zelfstandig aan het denken te zetten door middel van theaterelementen en rollenspellen in een interactieve lesopzet.

 

Klik hier voor de digitale folder.