Even voorstellen

Mijn naam is Marjolein Hesseling en ik begon met TheaterNt2 toen ik op de Internationale Schakel Klas (ISK) Nederlands als Tweede taal (Nt2) gaf. Ik merkte dat leerlingen blokkeerden van alleen Nederlands moeten spreken en ging experimenteren met andere werkvormen zoals presentaties in de eigen taal, met demonstraties van het effect van non-verbale communicatie en dat je ook op andere manieren dan alleen met woorden, contact kunt maken. Van 1992 tot 2002 leefde ik zelf half in Nederland; half in Brazilië, op zoek naar werk daar. Ik leerde de taal vloeiend spreken en dacht en droomde zelfs in het Portugees. Die andere uitspraak en de nieuwe woordenschat maakten een expressiever mens van me. 

 
 Hoe taal en gevoel elkaar wederzijds beïnvloeden, dat interesseert me mateloos. Jos van Berkum, hoogleraar Discours, Cognitie en communicatie aan de Universiteit Utrecht heeft daar onderzoek naar gedaan. Zie voor meer informatie daarover de Inspiratiepagina.
In mijn werk als freelanceNt2-specialist activerende werkvormen voor verschillende opdrachtgevers (OBA, Fiolet, Gemeente Amsterdam, ROC van Amsterdam) en op de ISK van het Montessori College Oost ben ik me daar steeds van bewust: hoe je  bent gevormd door de taal waarin je hebt leren denken en voelen.
 
Ik heb Nederlands en Theaterwetenschap  aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Later nog aangevuld met een opleiding tot Nt2-docent aan het ITTA. Verder volg(de) ik diverse theatercursussen en Masterclasses Nt2. Sinds 2007 ben ik werkzaam als docent Nederlands als tweede taal en sinds 2011 als Nt2-specialist activerende werkvormen.  Ik ben aangesloten bij de BVNT2 en heb daar op de conferentie van mei en november 2016 samen met collega Annelies Tonneman, workshops gegeven aan docenten die werken met Alfa-cursisten (analfabete Nt2-cursisten).
 
Mijn LinkedInprofiel
Facebook Juf Marjolein Drama