Inspiratie

Een bonte verzameling links van mensen en (hun) organisaties of boeken en programmas, die mij inspireren. Laat je verrassen en neem eens een kijkje op deze sites of doorkliks.

 

Organisaties:

 

Fast Forward, theatergroep in België maakt theater voor anderstaligen die Nederlands leren. Het grote voorbeeld voor mij. 

 

In mijn trainingen maak ik gebruik van de commedia dell arte traditie. Theatergroep Hotel Courage maakt modern commedia dell’arte theater onder andere in Palestina en Iran: www.theatrehotelcourage.comKlik hier voor een artikel (oktober 2014) in de Volkskrant: Theater Iran leeft ondergronds.

 

Studio 52nd wil kansarme jongeren letterlijk en figuurlijk in de spotlights zetten door samen met professionals uit theater- of filmwereld hun verhalen op een podium vorm te geven. Zo beleven kinderen een succeservaring en ontwikkelen hun talenten.

 

 

Op de IMC-weekendschool  kunnen gemotiveerde jongeren van 10 - 14 jaar uit sociaal economische achterstandswijken, kennismaken met interessante vakgebieden uit de wereld van cultuur en wetenschap. Ze krijgen  3 jaar lang op zondag les van professionals. Ik ben er sinds 2013 vrijwilliger en begeleid af en toe een les op zondag. 

 

Fabre Vieux in Frankrijk: een prachtige plek in Zuid Frankrijk waar ik in de zomer van 2012 een fantastische week lang clownerie deed, mijn masker maakte en genoot van heerlijk eten en drinken.

 

Mensen:

Marijn Vissers is dè man van theatersport in Amsterdam. Ik heb bij hem een cursus theatersport gedaan en veel opgestoken over theaterlogica en ongelooflijk veel plezier gehad. Meer informatie op www.improphondo.nlHij werkt ook bij Club Jaco waar jongeren al hun creatieve talenten kunnen ontwikkelen.

 

Simone de Jong was mijn inspirator van zomer 2014 tijdens de cursus Personage van CREA, de culturele organisatie van de Universiteit van Amsterdam. Ik heb veel geleerd over andere wegen dan alleen tekst als bron te kiezen voor een personagestudie. Haar website: www.hethoofd.nl.

 

Van Judith Bruynzeels leerde ik tijdens haar workshop Viewpoints in haar studio in 2012, een schematische aanpak van theater om acteurs te trainen, groepswerk te doen en door middel van fysieke acties theater te maken.

 

Peter Schoenaerts, artistiek leider van theatergroep Fast Forward, naast heel veel andere activiteiten op het gebied van Nederlands als Tweede taal, zijn website: www.peterschoenaerts.com.

 

René Koenegras  werkt 20 jaar in het Voortgezet en Primair onderwijs als dramadocent/sociale vaardigheidstrainer met jongeren met problemen en/of leermoeilijkheden uit verschillende culturen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Hele pittige doelgroep en zijn boek is fantastisch. Zijn website: www.theateralsmiddel.nl.

 

Eveline Spanjers: schrijfster van „Drama maakt mijn hoofd weer blij” over het  geven van dramalessen aan asielzoekers. Ik heb een fijne les bij haar bijgewoond en kwam geïnspireerd weer thuis.

 

Als het gaat om Nederlands als 2e taal onderwijs wil ik hier verwijzen naar:

Marijke Bakker van de CED-groep, een grote professional inhoudelijk goed onderbouwd, helder en compleet in haar uitleg. Ik volgde een reeks bijeenkomsten in 2014 over "Opbrengstgericht werken aan referentieniveaus met Nt2 leerlingen". Zie haar LinkedInprofiel voor meer informatie.  

 

Neurowetenschapper Arjen Stolk is in september 2014 gepromoveerd op een onderzoek naar de processen in het menselijk brein die een rol spelen bij elkaar begrijpen, dat kan ook zonder taal blijkt uit zijn onderzoek:  Communicatie is veel meer een complex mentaal proces dan een kwestie van alleen taalvaardigheden zegt hij in een interview.

 

Dit artikel uit Belgische krant de Morgen bevestigt precies dat wat ik in Brazilie ervaren heb toen ik daar langer verbleef: In een andere taal wordt u ook een ander mens.Ik vond het via het Taalakkoord, recent (voorjaar 2015) afgesloten door Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de werkgevers.

 

Het Kennisplatform Integratie en Samenleving stuurt een nieuwsbrief waarin een interview met Maurice Crul, hoogleraard diversiteit en onderwijs aan de Vrije Universiteit Amsterdam staat (ter voorbereiding op de Nacht van de Rechtsstaat 27 nov 2015):  "Schoolsysteem laat talent onbenut". Precies die ongelijkheid, die 2-deling in het Nederlands onderwijs, maakte dat ik begon met het ontwikkelen van rapoortgesprektrainingen voor de Marokkaanse moeders op de basisschool van mijn kinderen. Als we in Nederland die ongelijkheid tussen de schoolcarrieres van allochtone en autochtone kinderen kunnen afbreken, zullen komende generaties "nieuwe" Nederlanders het beter krijgen en hoeft vreemdelingenangst niet zulke proporties aan te nemen. Goed onderwijs is de basis, onderwijs waar je capaciteiten en potenties tot ontwikkeling komen. 

 

Boeken:

 

Het tienerbrein, Jelle Jolles, ISBN109462983984, november 2016. Hij noemt de executieve functies als een interessant onderdeel van leren die ook belangrijk zijn bij het lesgeven aan laaggeletterde volwassenen.

jelle jolles het tienerbrein

Applaus voor je Nederlands, Nelleke Brandenbarg, ISBN  90-71661-17-2, SKVA, Amsterdam, 1994

 

Een geschenk van de woestijn. Auteurs: R. DeenF. Houtzager & Fred HoutzagerNederlands Paperback 2002

een geschenk van de woestijn

 

Cultuur & Lichaam; een cultuurpsychologisch perspectief op patronen in gedrag. Auteur: Paul Voestermans  | Theo Verheggen

 

 

 

 

Doe maar gewoon 99 tips voor het omgaan met Nederlanders, een heel handzaam boekje geschreven door Hans Kaldenbach die ook trainingen geeft. In het Engels en Arabisch verkrijgbaar in druk en via bovenstaande link nog in andere talen beschikbaar. 

doe maar gewoon 

Artikelen:

Lees hier het  artikel Docenten praten anders met migrantenouders. Dat mij ertoe inspireerde om de training Rapportgesprek te ontwikkelen. 

 

Jos van Berkum, hoogleraar Discours, Cognitie en communicatie aan de Universiteit Utrecht heeft onderzoek gedaan. naar de wederzijdse invloed van taal en emotie. Lees hier zijn oratie: Emotie is cruciaal voor taalHij zegt dat het tijd wordt om de gevoelskant van taal meer te onderzoeken. 

 

TV-Programma’s:

Stefpacking: www.vpro.nl/kijk/stefpacking

Metropolis; www.vpro.nl/metropolis