Opdrachtgevers en reacties

Bibliotheek Waterland (sept 2015) heeft me gevraagd om in het kader van de week van de Alfabetisering 2015 te komen werken met cursisten Nt2. In de ochtend met alleen Nt2-cursisten en hun taalmaatjes, in de middag met Nt2-cursisten en Nederlandstalige buurtbewoners in de thematische workshop: "Feestje bij de buren". 
Reactie van Danielle Schrumpf, Projectleider van het NL Plein: "Ik leer snel Nederlands met spelen", zei een heel enthousiaste inburgeraar na afloop van de theaterworkshop. Marjolein heeft in Bibliotheek Waterland Theaterworkshops NT2 gegeven als onderdeel van de Week van de Alfabetisering. Marjolein wist in zeer korte tijd het vertrouwen te winnen van de anderstalige deelnemers. Dat doet zij op zo'n gezellige, maar ook professionele manier, dat iedereen daardoor aangestoken wordt. Je wil gewoon meedoen! Marjoleins workshops zijn een cadeautje!  
 
Gemeente Dienst, Werk en Inkomen te Amsterdam (sept 2015) faciliteerde in de week van de Alfabetisering in september 2015 een reeks TheaterNt2workshops voor Analfabete Nt2-cursisten bij drie taalaanbieders: S-IPI; Akros en ROCvan Amsterdam. In het vaktijdschrift over Nt2 en taal in het onderwijs: Les on Line is daar een mooi artikel over verschenen: Ook aandacht voor spreken
 
Yvonne van Beest, (april 2015) accountmanager Openbare Bibliotheek Amsterdam: ‘Marjolein is een enthousiaste en creatieve meespeler met het doel mensen met allerlei achtergronden te ontwikkelen en specifiek op het gebied van de Nederlandse taal te activeren.’
 
Vanessa Eva Pruijt (maart 2015) docente van Toptaal over een kennismakingsbijeenkomst Taal & Ouderbetrokkenheid
We hadden een theaterworkshop van Marjolein Hesseling. Het was te gek; ze deed het fantastisch. De cursisten vonden de oefeningen erg inspirerend, iedereen deed enthousiast mee.
Het was erg gericht op ouderbetrokkenheid, wat ik ook goed vond. Kortom, een aanrader!! 
 
Marijke Bakker (juni 2014) CED-groep
In maart 2014 heb ik bij Marjolein op de ISK een drama-les bijgewoond. In haar les is een veilige stimulerende sfeer, waarin leerlingen uitgenodigd worden tot experimenteren en contact maken met elkaar. Er is een rijke omgeving qua materiaal, die het experimenteren met taal ondersteunt. Marjolein geeft door haar eigen lichaamstaal ondersteuning bij de communicatie. De communicatiestrategieën en -vaardigheden worden zo sterk gestimuleerd. Zij is zich bewust van haar rol in de taalverwerving en geeft taalsteun bij de uitleg, met behulp van beeldmateriaal. Leerlingen worden gestimuleerd om samen actief in en met de Nederlandse taal en woordbetekenis aan het werk te gaan voor de spelopdracht en hun "dialoog" voor te bereiden. Door de interactieve werkvormen ontstaat "echte communicatie" in de les met veel eigen inbreng van de leerlingen. Omdat contact maken voorwaardelijk is voor taalontwikkeling en leren communiceren in een tweede/vreemde taal, is het voor leerlingen heel belangrijk om drama te krijgen van een goede docente en deze ISK heeft met Marjolein een goede drama leerkracht in huis. 
 
Daphne Janssen Adriaans, (oktober 2013) docente NT2 en mentor op het Montessori College Oost over de Voorlichting Light lessen 
Vorig jaar heeft Marjolein een serie voorlichtingslessen gegeven over drugs, seksualiteit en homoseksualiteit in mijn mentorgroep. De groep bestond uit moeilijklerende nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Extra lastig aan deze groep was dat deze bestond uit 9 jongens en slechts 1 meisje. De tien leerlingen hadden samen 9 verschillende nationaliteiten. Ik heb twee bijeenkomsten bijgewoond. Het was zeer bewonderenswaardig om te zien hoe Marjolein deze divers samengestelde groep actief aan het werk kreeg zonder dat ook maar iemand zich ongemakkelijk voelde. Met afwisselend serieuze en humoristische werkvormen wist zij de voor sommige leerlingen lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. Er was ruimte voor ieders mening, gevoel en overtuiging. Het lukte haar goed om een sfeer te creëren waarin iedereen zich veilig voelde en waarin niet veroordeeld werd. Ik ben ervan overtuigd dat de leerlingen er veel van opgestoken hebben. 
Ik raad de lessenserie van Marjolein dan ook van harte aan, ook voor groepen waarvan je zou denken dat het (nog) te moeilijk voor ze is.
 
Merel Noordhuizen (sept 2013) - Teacher/ coördinator VVE/ MT basisschool Oscar Carre 
Marjolein heeft verschillende NT2 ouders getraind ter voorbereiding op het voeren van rapportgesprekken met de leerkracht. Zij heeft hiervoor haar expertise op het gebied van spreekvaardigheidstraining met theatermiddelen voor NT2-leerders ingezet. Marjolein is een betrouwbare, zeer betrokken professional.
 
Zizi over de rapportgesprekkentraining (juni 2013)
De moeder van Abdel zei na de rapportgesprektraining: "Het gesprek ging goed. Vroeger ik weet niet wat is spelling of begrijpend lezen. Nu begrijp ik dat beter." Zij had tijdens het rapportgesprek vragen gesteld omdat ze meer begrip had van de terminologie in het rapport en omdat ze daarmee in een rollenspel had geoefend.
 
 
Nima, (mei 2013) leerling van de Internationale Schakelklas
Luister en kijk naar zijn verhaal over de dramales.