Wat is TheaterNt2?

Het zit al in de naam: werken aan de Nederlandse spreekvaardigheid voor Nt2-leerders (anderstaligen die Nederlands leren) met inzet van theatermiddelen. Een goed te gebruiken theatertraditie is de Commedia dell Arte, vanwege de uitvergrote lichaamstaal,  de vaste universele types en eenvoudige plots.
In de lessen TheaterNT2 staan drie elementaire voorwaarden voor geslaagde communicatie centraal: het grote belang van non-verbale communicatie, van actief luisteren en van de intentie tonen tot contact maken.  
 
Inhoud trainingen, activerende werkvormen in een veilige setting

Tijdens de lessen wordt gewerkt met Energizers, spelopdrachten, theateroefeningen en presentaties. De werkvormen zijn voornamelijk interactief: cursisten  maken met elkaar in de Nederlandse taal afspraken over de spelopdracht. Omdat de spelopdracht de focus vormt, is het correct gebruik van Nederlands ondergeschikt en verloopt het Nederlands spreken veel vloeiender.
Deelnemers krijgen feedback op de taaluitingen en de setting is veilig zodat ze zich uitgenodigd voelen tot experimenteren en contact maken met elkaar. Het resultaat: echte communicatie met eigen inbreng van de deelnemers. 
 
De doelgroep
Jongeren en volwassenen die willen werken aan hun Nederlandse spreekvaardigheid.